Sosial dan Pengabdian Masyarakat

Kepala Departemen: Naufal Tsaqif Ilham (Pendidikan Matematika)

Staff:

Tsabita Naila Ulinnuha (PG PAUD)

Ahmad Rijal YM (Bimbingan Konseling)

Usi Rohmatika (Pendidikan Matematika)R

Rastiwi Ayu Tantri (Pendidikan Matematika)

Siti Alnariyah Hanggule (Pendidikan Matematika)

Wildiyanti Wulandari (Pendidikan Matematika)